|   Eelinfod

 

 

 

 

 

Klubi Majandusmagister otsis Kanepi vallale parimat arenguteed

PRESSITEADE  22.08.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTÜ Klubi Majandusmagister viis 20-21.augustil 2005, Põlvamaal Kanepi vallas Mesipuu talus läbi ajurünnaku, mille eesmärgiks oli pakkuda majandusteaduslikku oskusteavet Kanepi valla eluolu arendamiseks. Ajurünnak oli heategevusliku iseloomuga ning klubi konsultatsiooni eest tasu ei võtnud; kõik kulud kanti samuti ise. Osa võttis 12 majandusmagistrandi ja -magistrit ning lisaks mitmed kohaliku elu tegelased ning spetsialistid.

 

Kanepis korraldas klubi MM ajurünnakut juba kolmandat korda, andes nö järellihvi eelmistel ajurünnakutel saadud tulemustele. Klubi MM külastas Kanepi valda esmakordselt 2004.a. kevadel, Põlva maavalitsuse kutsel. Sel nädalavahetusel seati eesmärgiks luua visioon Kanepist - elukeskkonnast, kuhu klubilised ise elama sooviksid tulla. Ajurünnaku ülesehitusel lähtuti sõlmprobleemist, kuhu eelmiste ajurünnakutega jõuti: kuidas tekitada Kanepis olukord, kus inimesed hakkavad maale tulema. Üritati loetleda inimese elu puudutavaid tingimusi, mis sellist otsust mõjutavad: elamis-, töö-, kommunikatsiooni-, transpordi-, sotsiaalsed ja muud tingimused.

 

Ajurünnaku teises etapis omistati mainitud elukeskkonna kriteeriumitele prioriteedid, et nende alusel luua teekond praegusest Kanepist visioon-Kanepisse. Seega Ajurünnaku tulemuseks oli omalaadne mudel, mis sisaldas tingimusi, milliste täitmine on vajalik ideaal-elukeskkonna saavutamiseks. Mudeli väljatöötamisel oli tingimuseks, et genereeritud ideed peavad olema reaalselt teostatavad. 

 

Enn Ruusmaa, (MTÜ Kanepi Kommunikatsioonikeskus) peab Ajurünnaku peamiseks väärtuseks lähenemisviisi, kus üritati mõelda vallast kui regionaalpoliitilisest mudelist. Tasakaalustatud planeerimine - on siht, kuhu vallad üle Eesti peaks ideaalis jõudma.

 

Ajurünnaku moderaatori Tarmo Koppel'i arvates tuleks selle asemel, et nö tulekahjusid kustutada, hoopis jätkusuutlikkus eesmärgiks võtta ning valla arengut juhtida mudelist lähtudes. Tihti on arengu peamiseks pudelikaelaks, mitte ressursside puudus, vaid vallarahvas ise. Vallarahva valitud esindajad ehk volikogud on paljudel juhtudel näiteks, kus demokraatia madalamal tasandil ei toimi ning pidurdab maaelu arengut. Paljudes volikogudes puudub kompetents (teadmised ja kogemused), et valla arengut puudutavates küsimustes otsuseid vastu võtta. Sellises olukorras raisatakse mõttetult aega ning inimeste tööd, et arengusamme teha.

 

Ajurünnakule järgneval nädalal koostab klubi MM ajurünnaku tulemuste kohta raporti, mille edastab vallaametnikele. Ajurünnakust osavõtjad usuvad, et raportis sisalduv annab kindlust vallavalitsusele Kanepi eluolu arendamisel.

 

Ajurünnakust võtsid külalistena osa Põlva maavanem Urmas Klaas, Kanepi vallavanem Aivar Luts, Põlva maavalitsuse kultuurinõunik Peeter Aas, Põlva maavalitsuse infojuht Marko Avikson, MTÜ Wifi.ee portaalieditor Veljo Haamer, Taheva ja Karula valla IT-tugiisik Sulo Hermlin ning MTÜ Kanepi Kommunikatsioonikeskuse esindaja Enn Ruusmaa.

 

Ajurünnaku toimumispaigaks oli valitud Mesipuu talu, kus samaaegselt leidis aset talu aasta suurüritus - "Rehepapi seitse ametit". Ürituse käigus avanes klubilistel võimalus suhelda Kanepi rahvaga ning kogeda vallaelu lähemalt, eesmärgil saada aru mõtteviisist ning olustikust, mis Kanepis valitseb.

 

Klubi Majandusmagister (klubi MM) on Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) majandusmagistrandide- ja magistrite klubi, mille eesmärgiks on propageerida taseme- ja täiendõpet ning elavdada akadeemilist suhtlemist ja sportlikke traditsioone. Majandusmagistrandid on õppinud ärikorraldust või rahvamajandust 5-7 aastat, samuti töötab enamus neist äriettevõtetes, riigiasutustes kas tipp- või keskastmejuhtidena või spetsialistidena.

 

Ajurünnaku korraldamisel oli klubile MM abiks TTÜ Üliõpilasesindus ning karastusjookidega varustas klubi suursponsor Saku Õlletehas.

 

Tarmo Koppel,

Ajurünnaku moderaator

E-mail: tarmon(ät)renolin.ee

Tel.: 56560830

 

Meediakajastus:

Põlvamaa Koit, 23.08.05

Vikerraadio "Piirist Piirini"

Kanepi Teataja

 

 
 
 
  Sellist pabertahvlit kasutasid vanad eestlased
 
 
  Ajurünnaku läbiviimiseks valiti tegevusplats, kus mõte saaks lennata - vabas õhus, Mesipuu talus
 
 
  Tsentrumi töörühm aruteluhoos
 
 
  Uuritakse Kanepi geograafilist asendit
 
 
  Hajaasustuse töörühm mõtteid vahetamas
 
 
  Esimese tööpäeva vahekokkuvõtet tegemas
 
 
  Visioon - Kanepi 2015 - keskkond, kuhu minagi elama tuleksin
 
 
  Pärast ajutööd tutvuti "Rehepapi seitsme ametiga" - Mesipuu talu aasta suurüritusel.
Olles maitsnud kurnimasinast vastvalminud naturaalset võid, tõdesid klubilised, et
paremat annab otsida ning poekaup ei küüni maitseomadustelt ligilähedalegi.
 
 
  Ja tarbiti vana aja maatoite-jooke
 
 
  Külasimman Rehepapi päevadel
 
 
  Muud atraktsioonid Rehepapi päevadel
 
 
  Muud atraktsioonid Rehepapi päevadel
 
 
  Ajurünnakust osavõtjad Matsi talus
 
 
  Ajurünnaku 2. tööpäev
 
 
  Kerli Lorvi esitab Kanepit kui lehekest, mille arenguks on vaja aega ning õiges suunas kanaliseeritud ressursse
 
 
  Erti Luik määratlemas elukeskkonna osiste prioriteete, et osutuks võimalikuks saavutada eelmisel päeval loodud visioon "Kanepi 2015"
 
       

       © Majandusmagister  |  Kontakt  |  Sisukaart  |  in English