|   Eelinfod

 

 

 

 

 

 

Klubi MM Ajurünnak Imavere valla konkurentsivõime tõstmiseks

PRESSITEADE  12.04.2005

 

 

 

TTÜ MAJANDUS-

TEADUSKOND

 

 

 

 

 

 

 

 

TTÜ Klubi Majandusmagister viis 9-10.aprillil Järvamaal, Imavere külas läbi ajurünnaku, mille eesmärgiks oli kaasa aidata Imavere valla arengule. Ajurünnak oli heategevusliku iseloomuga ning klubi konsultatsiooni eest tasu ei võtnud; kõik kulud kanti samuti ise. Osa võttis üle kahekümne majandusmagistrandi, -magistrit ning lisaks kohaliku omavalitsuse juhid, ettevõtete esindajad, kultuuritöötajad.

 

Klubi Majandusmagister (klubi MM) on Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) majandusmagistrandide- ja magistrite klubi, mille eesmärgiks on propageerida taseme- ja täiendõpet ning elavdada akadeemilist suhtlemist ja sportlikke traditsioone. Majandusmagistrandid on õppinud ärikorraldust või rahvamajandust 5-7 aastat, samuti töötab enamus neist äriettevõtetes, riigiasutustes kas tipp- või keskastmejuhtidena või spetsialistidena.

 

Ajurünnakut korraldama ajendas Klubi MM soov osutada teadusliku tuge maapiirkondade peamise probleemi lahendamisel - kuidas tõsta elatustaset. Samuti oli see hea võimalus rakendada klubiliikmete teadmisi ja kogemusi Eesti maaelu edendamiseks. Peamiselt Tallinnas elavad ja töötavad magistrandid, said hea ülevaate, kuidas toimib majanduselu Eesti tõmbekeskustest väljaspool.

 

Ajurünnak leidis aset kolmandat aastat, 2003. aastal külastasid majandusmagistrandid samal eesmärgil Vinni valda ning 2004. aastal Kanepi piirkonda. Vinnis peetud ajurünnak sai esimeseks omalaadseks Eestis ning leidis sooja vastuvõttu vallaametnike seas.

 

Kutse Imaveresse ajurünnakut pidama, esitas vallavanem Jüri Ellram, kelle sõnul peetakse Imavere valda saetööstuse tõttu tihti väga edukaks vallaks, ometi on mitmeid probleeme, mis takistavad valla arengut.

 

Ajurünnaku moderaatori, TTÜ majandusmagistrandi Erki Aamer'i sõnul valis klubi Majandusmagister Imavere valla välja just seetõttu, et sealsed probleemid on arengutasemest lähtuvalt mõnevõrra teistlaadsed kui enamikes Eesti valdades. Seetõttu oli valla poolt ka konkreetselt esitatud probleemsed punktid, millele noortelt majandusteadlastelt vastust otsiti.

 

Kahepäevase töö alguses moodustati valdkondade kaupa 1)ettevõtluse arendamise, 2)elamuehituse, 3)turismi ning 4)noorte vaba aja sisustamise töörühmad. Viieliikmelised grupid analüüsisid oma valdkonna hetkeolukorda, selgitasid välja piirkonna tugevused ja nõrkused. Koostöös vallaametnikega identifitseeriti valla arenguvõimalused ning seejärel koostati kondikava nende võimaluste ärakasutamiseks.

 

Võtmelahendusena esitas ettevõtluse arendamise töörühm tasakaalustatud arengu mudeli. Kuna väheste elamispindade tõttu on vallal suhteliselt vähe elanikke (~1055in.), siis on tõõjõu puuduse tõttu pärsitud ka tööstusküla areng. Samas ei ole võimalik elamispinda juurde tekitada enne kui puudub selleks nõudlus. Arvestades "nokk kinni saba lahti" dilemmat, nägid ettevõtluse töörühma liikmed ainukese väljapääsuna ette sünkroniseeritud arengu mudeli nii elamuehituses kui tööstuspargis. Paralleelselt tuleb rajada odavaid kortermaju ning valmistada ette tänapäevanõuetele vastavat tööstusparki.

 

Nii turismi kui ettevõtluse rühmad soovitasid vallal ära kasutada Eesti-keskset geograafilist asendit. Suureks plussiks peeti Tallinn-Tartu maantee-äärset asukohta. Selle eelise ekspluateerimiseks nähti ette rajada võimalused toitlustus-majutusasutuste tekkeks. Aga samuti on kasutamata soodne asukoht suurema tankla-teenindusjaama tarbeks.

 

Kõik töörühmad, koostavad ajurünnakule järgneval nädalal oma töö tulemuste kohta raporti, mis edastatakse vallavalitsusele. Sügisel sõidavad ajurünnaku teemarühmade juhid taas Imaveresse, et läbi viia nn. jätku-ajurünnak. Kohtutakse vallaametnikega, eesmärgiga olla abiks ajurünnaku ideede rakendamisel.

 

Lisaks ajurünnakule tegid magistrandid Imaveres ka sporti. Laupäeva õhtul toimus Imavere põhikoolis sõpruskohtumine jalgpallis, võõrustjaks FC Imavere. Samuti võeti mõõtu teatevõistluses ning korvpalli visetes.

 

Klubi Majandusmagister korraldab ajurünnaku ka järgmisel aastal, oodatud on pakkumised omavalitsuste poolt.

 

Ajurünnaku korraldamisel olid klubile MM abiks TTÜ Üliõpilasesindus ning TTÜ Majandusteaduskond; karastusjookidega varustas klubi suursponsor Saku Õlletehas.

 

Tõnu Toompark,

klubiMM Avalike suhete juht

e-mail: tonu.toompark(ät)mail.ee

tel.: 5259703

 

Kajastamine pressis:

Järva Teataja, 12.04.2005

 

 

Allolevaid fotosid võivad ajakirjandusväljaanded vabalt kasutada ja levitada. Kõrgema resolutsiooniga fotode saamiseks, palun kirjutada magister(ät)magister.ee

 

 
 
 
  Tervituskõne Imavere vallavanema Jüri Ellram'i poolt
 
 
  Ajurünnakust osavõtjad
 
 
  Ajurünnaku programmi tutvustus moderaator Erki Aamer'i poolt
 
 
  Ringkäik vallas: ümbruskonna ainuke järv
 
 
  Ringkäik vallas: Imavere saeveski
 
 
  Ringkäik vallas: Imavere saeveski
 
 
  Ringkäik vallas: Imavere saeveski
 
 
  Ringkäik vallas
 
 
  Piimamuuseum
 
 
  Elamuehituse töörühm
 
 
  Ettevõtluse arendamise töörühm
 
 
  Noorte vaba aja töörühm mõttehoos
 
 
  Elamuehituse töörühma ettekandja Tõnu: "Et võimaldada odavaid elamispindu on vaja ehitada väikeste korteritega kortermaju. Ka sel juhul peavad selles projekti finantseerimises osalema nii kodanik, vald kui ettevõtja."
 
 
  Turismi töörühma ettekanne Indrekult
 
 
  Noorte vaba aja töörühma ettekanne Paavolt: "Jalgratast leiutada pole mõtet, võtame kasutusele ära proovitud ja ennast tõestanud meetmed!"
 
 
  Vallavanem ja vallavolikogu esimees autasustamas ajurünnakul osalenuid, korraldaja Sanka
 
       

       © Majandusmagister  |  Kontakt  |  Sisukaart  |  in English