|   Eelinfod

 

 

 

 

 

 

Klubi Majandusmagister Halinga valla noortefoorumil 2005

PRESSITEADE 17.03.2005

 

 

 

 

 

 

Kolmapäeval, 16. märtsil 2005, toimus Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumis esmakordselt Halinga valla noortefoorum “Kuidas anda panus kohalikku arengusse?”. Päeva olulisemaid osasid, noorte omavahelist väitlust ja SWOT-töötubade läbiviimist, aitasid heategevuse korras ürituse-eelselt planeerida ja kohapeal läbi viia TTÜ Klubi Majandusmagister liikmed Üllar Koemets ja Paavo Ala.

 

Idee kutsuda noortefoorumi interaktiivsemaid tegevusi juhtima TTÜ majandusmagistrante tuli Halinga vallavanemalt Ülle Vapperilt, kes jäi majandusmagistrantide poolt osutatud abi ja toetusega ülimalt rahule ning ei olnud selle väljendamisel kiidusõnade kitsi.

 

Noortefoorumi, millel osales ligi 60 kohalikku gümnaasiuminoort, eesmärgiks oli uute liidrite leidmine ja kaasahaaramine noorte endi seast. Noortefoorumi peaesinejateks olidki noored ise. Lõpptulemuseks oli foorumil väljapakutud ideede seast parimate rakendamine valla arengukava muutmiseks ja täiendamiseks.

 

Tänuväärse ürituse korraldamisvajadust tunnetasid Halinga valla kooli- ja vallaametnikud, kuna 2005. aasta on kuulutatud Noorteaastaks ning Halinga vallas on selleks planeeritud mitmeid üritusi. Kutsutud olid ka Halinga sõprusvalla, Tarvastu, gümnaasiumi õpilased, kes esinesid ürituse kestel tähelepanu pälvinud narkovastase näidendiga „On mu soov”.

 

Noortefoorumil loeti ette foorumi eeltööna veebruaris korraldatud esseevõistluse “Noor kui kogukonna alustala” võitjate tööd. Oma vägagi positiivsetest kogemustest noortele rakenduste ja väljundite-tegevuste pakkumisel olid kutsutud rääkima Rõuge vallavanem Kalvi Kõva ja Jõgeva valla haridus-, kultuuri- ja sporditöö peaspetsialisti kt Karin Tõnts, kes andsid inspireerivalt edasi oma valdades saadud kogemusi noortega tegelemisel.

 

Üllari ja Paavo juhtimisel läbiviidud kahe grupiga väitluse jooksul said kuus noort võimaluse väidelda teemadel haridus, majandus, sport ja kultuur, sotsiaalvaldkond, keskkond ja kohaliku omavalitsuse tegevus. Iga noorte omavahelise väitluse üheksa küsimuse järel anti huviga kuulanud, ja aeg-ajalt isegi kaasarääkinud, publikule võimalus väideldud teema kohta oma hinnang anda, mille tulemused täpselt üle loeti. Saadud tulemusi analüüsides saavad kohaliku omavalitsuse juhid päris hea ettekujutuse noorte arvamusest valla elanikele tähtsates eluvaldkondades.

 

Peale lõunat korraldasid Üllar ja Paavo noorte jagunemise viieks 8-liimeliseks töögrupiks, kellest igaühel oli ülesanne teha oma valdkonna SWOT-analüüs. Grupid jagunesid sarnaselt väitluse üldiste teemade järgi. Kõigest napi tunniga suutsid kõik töögrupid TTÜ majandusmagistrantide soovituste ja vihjete saatel oma valdkonna tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud ettekandeks formuleerida. Seejärel kandis iga grupp oma töö tulemused-analüüsi ette, mis leidis ka aktiivset tagasisidet küsimuste näol. SWOT-meetodil läbiviidud grupitöö tulemusena sündis noortepoolne analüüs valla arengust.

 

Ürituse lõppedes tänas nii ürituse-eelselt ideede ja omapoolsete soovitustega kui ürituse läbiviimisele kaasaaidanud TTÜ Klubi Majandusmagister kahte liiget sellel osalema kutsunud Halinga vallavanem Ülle Vapper, kes kinkis Üllarile ja Paavole südamlikud tänukirjad ning Halinga valla meened. Tema siiraste sõnade kohaselt jääb üle loota, et meil leiduks rohkem ettevõtlikke ja heatahtlikke inimesi, kes on valmis oma aega ja energiat pühendama teistegi jaoks ning tegema seda täiesti ilma vastutasuta. Südantsoojendavalt lausus ta lisaks, et tänu noortefoorumi kordaminekusse ennastsalgavalt panustanud majandusmagistrantidele on Klubi Majandusmagister Halinga vallas alati väga oodatud oma üritusi korraldama.

 

Naastes Tallinnasse, oma tavapärasesse töö- ja elukeskkonda, tundsid Üllar ja Paavo siirast rõõmu osutatud abi ja toetuse eest ning tõdesid, et kinkides saad ka ise rohkelt vastu. Nemadki olid leidnud noorte innustamisest ja motiveerimisest energiat, mille tulemusena tuli nentida, et päev oli igati korda läinud nii noorte kui ka korraldajate jaoks.

 

Ürituse pilte vaata siit:

http://jaagupi.parnu.ee/~andrus/galerii/?tegevus=vaata&galerii=113

 

Lisainformatsioon:

 

Üllar Koemets, e-post yllar(ät)uninet.ee, telefon +372 56 227 330

Paavo Ala, e-post speedy(ät)supercow.ee, telefon +372 56 569 998

 

Ajakirjanduses: Pärnu Postimees, 18.03.2005

 

 
 
 
 

       © Majandusmagister  |  Kontakt  |  Sisukaart  |  in English