Videod   |   Eelinfod

       

 

Klubi Majandusmagister heategevuslik ajurünnak Vinni valla konkurentsivõime edendamiseks

PRESSITEADE  29.04.2003

 

 

 

 

Klubi Majandusmagister viis 25-27.aprillil Vinni Spordikeskuses läbi ajurünnaku, mille eesmärgiks oli kaasa aidata Vinni valla arengule. Ajurünnak oli heategevusliku iseloomuga ning klubi konsultatsiooni eest tasu ei võtnud; kõik kulud kanti samuti ise. Ajurünnak oli esimene sellelaadne ettevõtmine Eestis. Osa võttis 21 majandusmagistrandi ja -magistrit ning nelja-liikmeline delegatsioon valla poolt.

 

Klubi Majandusmagister (klubi MM) on Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) majandusmagistrandide- ja magistrite klubi, mille eesmärgiks on propageerida taseme- ja täiendõpet ning elavdada akadeemilist suhtlemist ja sportlikke traditsioone. Majandusmagistrandid on õppinud ärikorraldust või rahvamajandust 5-7 aastat, samuti töötab enamus neist äriettevõtetes, riigiasutustes kas tipp- või keskastmejuhtidena või spetsialistidena.

 

Ajurünnakut korraldama ajendas Klubi MM soov osutada teadusliku tuge maapiirkondade peamise probleemi lahendamisel - kuidas tõsta elatustaset. Klubis on pikemat aega üleval olnud soov, rakendada klubiliikmete teadmisi ja kogemusi Eesti maaelu edendamiseks. Ajurünnaku moderaatori juhtimiskonsultrant Marko Rillo sõnul annavad sellised ideede genereerimised seda suuremat efekti, mida erinevama taustaga on osalejad.

 

Kahepäevase töö alguses moodustati valdkondade kaupa turismi, elukeskkonna, ettevõtluskliima ning tööstuse/teeninduse töörühmad. Viieliikmelised grupid analüüsisid oma valdkonna hetkeolukorda, selgitasid välja piirkonna tugevused ja nõrkused. Koostöös vallaametnikega identifitseeriti Vinni arenguvõimalused ning seejärel koostati kondikava nende võimaluste ärakasutamiseks.

 

Võtmelahendusena esitas tööstuse töörühm investeeringud tootearendusse. Madala elatustaseme probleemistikku kaardistades identifitseeriti sõlmprobleemina vähese lisaväärtuse andmine tootele. Mindud on kergemat teed pidi, ehk võetud perifeeria roll - eksporditakse puitu, marju ja muud tooret, ilma seda ise töötlemata. Odavast müügist tulevad odavad palgad ning piirkonna areng seisab. Investeeringuid tootearendusse soovitati rahastada Euroopa abiprogrammide, pangalaenude ning niipalju kui võimalik, omavahendite kaudu.

 

Vinni valla poolt võtsid ajurünnakust osa vallavanem Toomas Väinaste, vallavolikogu aseesimees Ain Saapar, valla majandusnõunik Kristjan Võrno ning ettevõtja Tiit Tsarski. Ettekandega toetusprogrammidest esines Allar Korjas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest.

 

Klubi Majandusmagister soovib ajurünnakut edaspidi läbi viima hakata igal aastal ning loodab, et ka järgmistes valdades saadakse sama sooja vastuvõtu osaliseks.

 

Tarmo Koppel

Klubi Majandusmagister koordinaator

tel: 05526944

 

Meediakajastus:

Eesti Päevaleht

Virumaa Teataja

 

 

 
 

  Vallapoolne delegatsioon (vasakult): Ain Saapar, volikogu aseesimees; Tiit Tsarski, Spordikompleksi juhataja; Kristjan Võrno, valla majandusnõunik; Toomas Väinaste, vallavanem.
 
 
  Magistrande kogunes ajurünnakule kakskümmend üks.
 
 
    TTÜ majandusmagistrandi klubisärk on sinine oranžide triipudega.  
 
 
  Vallavanem Toomas Väinaste tutvustab olukorda Vinni vallas.
 
 
  Valla majandusnõunik Kristjan Võrno esitab ülevaate valla majanduslikust arengust.
 
 
  Allar Korjas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest tutvustab erinevaid toetusprogramme, millele vald ja ettevõtjad saavad aplikeeruda.
 
 
  Vinni Spordikompleksi juhataja Tiit Tsarski esindamas valla ettevõtjaid.
 
 
  Ajurünnaku moderaatoriks oli juhtimiskonsultant Marko Rillo.
 
 
  Turismi töörühm pärimas lisainfot Vinni volikogu aseesimehelt Ain Saapar'ilt.
 
 
  Suurem osa ajurünnaku tööst möödus väikestes teemarühmades.
 
 
  Magistrand Indrek Kelder koordineeris turismi-töörühma tegevust.
 
 
  Vaataja poolt: Karolina Jansen, Anneli Terep, Kristi karbus.
 
 
  Laupäeva pärastlõunal tegid ajurünnakust osavõtjad valla peal ekskurssiooni.
 
 
    Vinni valla majandusnõunik Kristjan Võrno ekskurssiooni giidina.  
 
 
    Karolina Jansen ja Ingrid Kase puitskulptuuriga poseerimas.  
 
 
    Laululava juures.  
 
 
    Õhtul pidasid magistrandid Vinni noortemeeskonnaga sõpruskohtumise korvpallis ja saalijalgpallis.  
 
 
    Saalijalgpall.  
 
 
    FCMM kisakoor  
 
 
    Päeval ajurünnakuga esile kerkinud mõtted ei andnud rahu ka õhtul vabal ajal.  
 
 
    Hommikune vesivõimlemine tõmbas rahva ajurünnakuks käima.  
 
 
    Ajurünnaku teisel päeval hakati teemarühmade tööst kokkuvõtteid tegema.  
 
 
    Tõnu Toompark tutvustamas Tööstuse ja Teeninduse rühma genereeritud võtmelahendust: tootearenduse läbi lisaväärtuse saavutamine tõrjub välja odava allhanke.  
 
 
    Ingrid Kase esitab Turismi-töörühma nägemuse: tuleb luua turismiettevõtete võrgustik mis hakkab tegutsema Vinni turismikeskusena Roela mõisas. Keskus saab ühenduslüliks nii kodu- kui välisturistini.  
 
 
    Paavo Ala.  
 
 
    Pärast Ajurünnakute tulemuste esitamist, tänas vallavanem Toomas Väinaste igat osavõtjat. Soojade tänusõnade osaliseks saab klubijuht Tarmo Koppel.  
 
 
    Magistrandid Paavo Ala (roolis), Üllar Koemets ja Raili Lepson. Naljamaiguga silt 'Vinni majandusabi' viitas ajurünnaku heategevuslikule vormile.  
 
       

      2003 Majandusmagister  |  Kontakt  |  Sisukaart  |  in English